35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

ഓസ്കാർ 2020 - PSC ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ

Post a Comment
പാരസൈറ്റ് മികച്ച ചിത്രം


റെനെ സെൽവെഗർ മികച്ച നടി- ചിത്രം ജൂഡി

യോക്വീൻ ഫീനിക്സ്  മികച്ച നടൻ - ചിത്രം ജോക്കർ

ബോങ് ജൂ ഹോ മികച്ച സംവിധായകൻ- ചിത്രം പാരസൈറ്റ്


മികച്ച സംഗീതം : ജോക്കർ


പാരസൈറ്റിന് മികച്ച വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്ക്കാരം


മികച്ച മേക്കപ്പ് കേശാലങ്കാരം : ബോംബ് ഷെൽ

മികച്ച വിഷ്വൽ എഫക്ട്- 1917


Oscar 2020 declared -malayalam news

Related Posts

Post a Comment