ഓസ്കാർ 2020 - PSC ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ

Mypsclife, provides current affairs, PSC questions, Govt. jobs updates and former question paper with answer key which is useful for every PSC, This site helps you to review and improve knowledge. Contain questions and answers for Kerala PSC Exams, Secretariat Assistant Lab Assistant LDC LGS Exams.

ഓസ്കാർ 2020 - PSC ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ

പാരസൈറ്റ് മികച്ച ചിത്രം


റെനെ സെൽവെഗർ മികച്ച നടി- ചിത്രം ജൂഡി

യോക്വീൻ ഫീനിക്സ്  മികച്ച നടൻ - ചിത്രം ജോക്കർ

ബോങ് ജൂ ഹോ മികച്ച സംവിധായകൻ- ചിത്രം പാരസൈറ്റ്


മികച്ച സംഗീതം : ജോക്കർ


പാരസൈറ്റിന് മികച്ച വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്ക്കാരം


മികച്ച മേക്കപ്പ് കേശാലങ്കാരം : ബോംബ് ഷെൽ

മികച്ച വിഷ്വൽ എഫക്ട്- 1917


Oscar 2020 declared -malayalam news

Post Bottom ads