35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Important Days In November Kerala PSC Notes

Post a Comment

 • നവംബർ 1 - കേരളപ്പിറവി ദിനം
 • നവംബർ 5 - ലോക സുനാമി ബോധവൽക്കരണ ദിനം
 • നവംബർ 7 - ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ ദിനം
 • നവംബർ 7 - സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ് സ്ഥാപക ദിനം
 • നവംബർ 9 - ദേശീയ നിയമ സേവന ദിനം
 • നവംബർ 9- ലോക ഉർദുദിനം
 • നവംബർ 10 - അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്ര ദിനം
 • നവംബർ 10 - ദേശീയ ഗതാഗത ദിനം
 • നവംബർ 10 - ആഗോള ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ദിനം
 • നവംബർ 11 - ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം (മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെ ജന്മദിനം)
 • നവംബർ 12 - ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം (സാലിം അലിയുടെ ജന്മദിനം )
 • നവംബർ 12 - പബ്ലിക് സർവ്വീസ് പ്രക്ഷേപണ ദിന
 • നവംബർ 14 - ദേശീയ ശിശുദിനം
 • നവംബർ 14 - ലോക പ്രമേഹദിനം(ഡോ.ഫ്രെഡറിക് ബാന്റിങ്ങിന്റെ ജന്മദിനം)
 • നവംബർ 15 - ലോക ഫിലോസഫി ദിനം ( നവംബറിലെ മൂന്നാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ച )
 • നവംബർ 16 - ദേശീയ പത്രദിനം
 • നവംബർ 16 - ലോക സഹിഷ്ണുത ദിനം
 • നവംബർ 19 - ലോക ടോയ്ലറ്റ് ദിനം
 • നവംബർ 19 - പുരുഷ ദിനം
 • നവംബർ 19 - ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനം ( ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം)
 • നവംബർ 20 - ആഗോള ശിശു ദിനം
 • നവംബർ 21 - ലോക ടെലിവിഷൻ ദിനം
 • നവംബർ 21 - ലോക ഫിഷറീസ് ദിനം
 • നവംബർ 25 - സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമ നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം
 • നവംബർ 26 - സ്ത്രീധനവിരുദ്ധ ദിനം
 • നവംബർ 26 - ദേശീയ നിയമ ദിനം
 • നവംബർ 26 - ദേശീയ ഭരണഘടനാ ദിനം
 • നവംബർ 26 - ദേശീയ ക്ഷീര ദിനം(ഡോ. വർഗീസ് കുര്യന്റെ ജന്മദിനം)
 • നവംബർ 26 - ദേശീയ എൻ.സി.സി. ദിനം ( നവംബറിലെ നാലാമത്തെ ഞായറാഴ്ച)
 • നവംബർ 29 - പാലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യാ ദാർഢ്യ ദിനം
 • നവംബർ 30 - ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment