35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Important Days In October Kerala PSC Notes

Post a Comment

 • ഒക്ടോബർ 1 - ലോക വൃദ്ധ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 1 - ലോക വെജിറ്റേറിയൻ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 1 - ദേശീയ രക്തദാന ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 2 - അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 2 - ഗാന്ധി ജയന്തി(ദേശീയ സേവനദിനം)
 • ഒക്ടോബർ 3 - ലോകപ്രകൃതി ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 3 - ലോക പാർപ്പിട ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 3 - ലോകആവാസ ദിനം ( ഒക്ടോബറിലെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച )
 • ഒക്ടോബർ 4 - ലോക മൃഗക്ഷേമ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 4 - സംസ്ഥാന ഗജ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 5 - ലോക അധ്യാപക ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 6 - ലോക പുഞ്ചിരി ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 8 - ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 9 - കോളമ്പസ് ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 9 - ലോക തപാൽ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 10 - ദേശീയ തപാൽ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 10 - ലോക മാനസികാരോഗ്യദിനം
 • ഒക്ടോബർ 11 - അന്താരാഷ്ട്ര ബാലികാദിനം
 • ഒക്ടോബർ 12 - ലോക കാഴ്ചാ ദിനം (ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ച )
 • ഒക്ടോബർ 13 - അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകൃതി ദുരന്ത നിവാരണ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 13 - സംസ്ഥാന കായിക ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 14 - ലോക സൗഖ്യ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 14 - ലോക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 15 - ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം ( ഡോ.എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ ജന്മദിനം)
 • ഒക്ടോബർ 15 - ലോക വെള്ളച്ചൂരൽ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 15 - ലോക അന്ധ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 15 - ലോക കൈകഴുകൽ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 16 - ലോക ഭക്ഷ്യദിനം
 • ഒക്ടോബർ 17 - ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജന ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 17 - ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 20 - അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 23 - അന്താരാഷ്ട്ര മോൾ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 24 - ഐക്യരാഷ്ട്ര ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 24 - ലോക പോളിയോ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 24 - ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഹെറിറ്റേജ് ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 28 - അന്താരാഷ്ട്ര ആനിമേഷൻ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 29 - ലോക പക്ഷാഘാത ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 29 - അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്റർനെറ്റ് ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 30 - ലോക സമ്പാദ്യ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 31 - ദേശീയ പുനരർപ്പണ ദിനം
 • ഒക്ടോബർ 31 - രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ് ( ഐക്യ ദിനം, സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനം)
 • ഒക്ടോബർ 31- ലോക നഗര ദിനം

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment