പത്രം | News Paper Important Kerala PSC Questions and Answer

Post a Comment

1. വാല്മീകി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം?

Ans. ബിഹാർ


2. കാസിരംഗ ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം?

Ans. അസം


3. ‘വന്ദേമാതരം’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. മാഢം ബിക്കാജി കാമാ


4. ‘നാഷണൽ പേപ്പർ’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ


5. ‘അൽ ഹിലാൽ’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. മൗലാനാ അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ്


6. ‘ധ്യാന പ്രകാശ്’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. ഗോപാൽ ഹരി ദേശ്മുഖ്


7. ‘ഹിന്ദു പാട്രിയറ്റ്’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. ഗിരീഷ് ചന്ദ്രഘോഷ്


8. ‘ബംഗാദർശൻ’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി


9. ‘സ്വദേശമിത്രം (തമിഴ്)’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. ജി.സുബ്രമണ്യ അയ്യർ


10. ‘ഇന്ത്യൻ മിറർ’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ


11. ‘ദ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ്’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. കെ എം പണിക്കർ


12. ‘ലീഡർ’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ


13. ‘കർമ്മയോഗി’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. അരവിന്ദഘോഷ്


14. ‘ബോംബെ ക്രോണിക്കിൾ’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത


15. ‘ബംഗാളി’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. ഗിരീഷ് ചന്ദ്രഘോഷ്


16. ‘യുഗാന്തർ’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. ബരീന്ദ്രകുമാർ ഘോഷ് & ഭൂപേന്ദ്രനാഥ ദത്ത


17. ‘നേഷൻ’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. ഗോഖലെ


18. ‘നാഷണൽ ഹെറാൾഡ്’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. ജവഹർലാൽ നെഹൃ


19. ‘ബംഗാൾ ഗസറ്റ്’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. ജയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കി


20. ‘മറാത്ത’ പത്രത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍?

Ans. ബാലഗംഗാധര തിലക്‌


Related Posts

Post a Comment

ad