35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Kerala PSC Important Question and Answer

Post a Comment

 1. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദ്രവ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ - പ്ലാസ്മ


 2. ഊർജ്ജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്- ജൂൾ


3. ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് - ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ


4. പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം- ഒപ്റ്റിക്സ്


5. എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നിറം - വെള്ള

6. നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നി തിളങ്ങാൻ കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം - അപവർത്തനം


7. ആകാശം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടാൻ കാരണം - വിസരണം


8. മഴവില്ല് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസം - പ്രകീർണനം


9. സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപ കിരണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - ഇൻഫ്രാറെഡ്
10. സൂര്യാഘാതം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്ന കിരണം - അൾട്രാവയലറ്റ്

Related Posts

Post a Comment