35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Kerala PSC Biology Questions in Malayalam

 Kerala PSC Biology Questions in Malayalam

Kerala PSC Biology Questions in Malayalam


    Important Biology questions will help you to prepare for Kerala PSC exam. In this we will include all biology questions like LDC important biology questions. Select any of the list of biology question section and continue

 1. ജീവകങ്ങൾ | ജീവശാസ്ത്രം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ
 2. ജീവകങ്ങൾ അപര്യാപ്‌തത  രോഗങ്ങൾ 
 3. രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും
 4. നാഡീവ്യവസ്ഥ  | Nervous system important Questions and Answers 
 5. സസ്തനികൾ |  Mammals Important Questions and Answers 
 6. രക്തം | Blood  Important Questions In Biology 
 7. പക്ഷികൾ | Birds Important Questions and Answers
 8. കോശം | Biology Previously asked Questions 
 9. ഷഡ്പദങ്ങൾ | Insects Biology  Important Questions in Malayalam 
 10. മത്സ്യം | Fish Important Questions for Kerala PSC 
 11. ഹൃദയം | Heart  Previous Questions and Answers 
 12. പ്രകാശസംശ്ലേഷണം | Photosynthesis Important Questions in Malayalam 
 13. വിവിധയിനം സസ്യങ്ങൾ | Biology Important Questions and Answers 
 14. സൂക്ഷ്മജീവികൾ | Microorganisms Biology Important Questions for Kerala PSC

Post a Comment