35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

സസ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗവും | Plants and it's use Important Questions and Answers

Post a Comment
1.രക്ത പിത്തത്തിന് ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്
Ans. ആടലോടകം

2.കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക കഴിവുള്ള ഔഷധ സസ്യം
Ans. വേപ്പ്
3.ഗ്രാമത്തിലെ ഔഷധശാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യം
Ans. ആര്യവേപ്പ്

4.കേടുവരാത്ത ഒരേയൊരു ഭക്ഷണ വസ്തു
Ans. തേൻ

5.ദേവദാരുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എണ്ണ
Ans. സിഡാർ എണ്ണ

6.ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തടി
Ans. വില്ലോ

7.ചെടികളെ ആകർഷകമായ രീതിയിൽ വെട്ടി അലങ്കരിക്കുന്ന രീതി
Ans. ടോപ്പിയറി

8.തീ പിടിക്കാത്ത തടിയുള്ള വൃക്ഷം
Ans. ഒംബു

9. പ്രകൃതിദത്തമായ അയഡിൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരിനം കടൽപ്പായൽ ആണ്
Ans. ലാമിനേറിയ

10.മുളകിന് എരിവ് നൽകുന്ന രാസവസ്തു
Ans. കാപ്സേയിൻ

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment