35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Assam-Arunachal Pradhesh - Kerala Psc Topic Exam Questions and Answers👉"ഉദയസൂര്യന്റെ നാട്”  എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ? 

✅ അരുണാചൽ പ്രദേശ്


👉“വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കവാടം” എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

✅അസം👉“ഇന്ത്യയിലെ ഓർക്കിഡ് സംസ്ഥാനം”  എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

✅അരുണാചൽ പ്രദേശ്


👉ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?

✅അസം


👉”ബൊട്ടാണിസ്റ്റുകളുടെ പറുദീസ” എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ? 

✅ അരുണാചൽ പ്രദേശ്


👉കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിലെ സംരക്ഷിത മൃഗം?

✅ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം 


👉അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്ന പേരിനർത്ഥം?

✅ ചുവന്ന മലകളുടെ നാട് 👉ഔദ്യോഗിക മൃഗമുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നഗരം?

✅ഗുവാഹത്തി


👉ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കേയറ്റത്തെ സംസ്ഥാനം?

✅ അരുണാചൽ പ്രദേശ്


👉അരുണാചൽ പ്രദേശ് രൂപീകൃതമായത് 

✅1987 ഫെബ്രുവരി 20


👉അരുണാചൽ പ്രദേശ്  തലസ്ഥാനം 

✅ഇറ്റാനഗർ 


👉ഇന്ത്യയിലെ ചുവന്ന നദി? 

✅ബ്രഹ്മപുത


👉“ആസാമിന്റെ ദുഃഖം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി?

✅ബ്രഹ്മപുത


👉ഏറ്റവും കൂടുതൽ  സംസ്ഥാനങ്ങൾ അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഹൈക്കോടതി?

✅ ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി


👉‘മിനി കാസിരംഗ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

✅ഒറാങ് ദേശീയോദ്യാനം


👉“വടക്ക് കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ സപ്തസഹോദരിമാർ” എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത്?

✅ ത്രിപുര


👉സപ്തസഹോദരി മാരിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനം?

✅സിക്കിം

👉അസം തലസ്ഥാനം 

✅ദിസ്പൂർ


 👉അസം  രൂപീകൃതമായത് 

✅1956 നവംബർ 1Related Posts