35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Jharkhand - Kerala Psc Topic Exam Questions And Answers

Post a Comment

ഇന്ത്യയുടെ കൽക്കരി നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം?

നാഷണൽ കോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം?

വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം?

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിക്കൽ നിർമ്മാണശാല സംസ്ഥാനം?

ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി?

‘മരാംഗ് ഗോംകെ’ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവ്? 

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആസൂത്രിത വ്യാവസായിക നഗരം? 

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആസൂത്രിത നഗരം? 

ജാർഖണ്ഡിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ആദ്യ സ്വതന്ത്രൻ?

സെൻട്രൽ മൈനിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം?

‘ടാഗോർ കുന്നുകൾ' സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം?

തെർമോക്കോൾ പ്ലേറ്റുകൾ നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം?

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ധോണിയുടെ ജന്മദേശം? 

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാസവള ഫാക്ടറി?
Related Posts

Post a Comment