35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Chathiskhand - Kerala Psc Topic Exam Questions And Answers

Post a Comment

1. ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട നദി?

2. മധ്യപ്രദേശിനെ വിഭജിച്ച് രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനം ?

3. 'ഷിയോനാഥ്’ ഏതു നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ്?

4. ബാൽകോ (ഭാരത അലൂമിനിയം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം?

5. ഛത്തീസ്ഗഢിലെ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടമായ ചിത്രാക്കോട്ട്  വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ് ?

6. തിരത്ഗഢ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ?

7. ഛത്തീസ്ഗഢിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാല?

8. ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരതയുള്ള ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ജില്ല? 

9. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വാണിജ്യ തർക്ക് പരിഹാര കേന്ദ്രവും വാണിജ്യകോടതിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്ഥലം ?

10. 2009 ൽ ഛത്തീസ്ഗഢിൽ നക്സലുകൾക്കെതിരെ നടത്തിയ സൈനിക നടപടി?

11. 2010-ൽ 76 പേരുടെ മരണത്തിനുകാരണമായ നക്സൽ ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലം?

12. ഛത്തീസ്ഗഢിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ?  

13. ഛത്തീസ്ഗഢ് ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?

14. ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ സർവ്വീസുകാരനായ (ഐ.എ.എസ്) ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ?

15. ‘കൊറിയ' എന്ന ജില്ലയുള്ള സംസ്ഥാനം?Related Posts

Post a Comment