35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

കണ്ണൂർ ജില്ല പ്രധാന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ | Kannur Destrict Important Questions

Post a Comment

 സ്ഥാപിതമായ വർഷം 1957 ജനുവരി 1

 ജനസാന്ദ്രത 852 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ

 കടൽത്തീരം 82 കിലോമീറ്റർ

 കോർപ്പറേഷൻ 1

 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ 9

 താലൂക്കുകൾ 4

 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ 11

 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ 71

 നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങൾ 11

 ലോക്സഭാ മണ്ഡലം 1 (  കണ്ണൂർ )


 ക്ഷമിക്കണം മുഴുവൻ ഡാറ്റകളും ചേർക്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഖേദിക്കുന്നു. 🙏🙏🙏

 നിങ്ങൾക്കു വേണ്ട മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും മുകളിലെ ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റാസ് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. 

Related Posts

Post a Comment