35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Biology important Question and Answer | Kerala PSC Repeated Questions


1: തൂവലിന് സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ പക്ഷി

Ans. എംപറർ പെൻഗ്വിൻ


2: മരത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൂടുകെട്ടുന്ന പക്ഷി

Ans. ബാൾഡ് ഈഗിൾ


3: ഏറ്റവും വലിയ കരൾ ഉള്ള ജീവി

Ans. പന്നി


4: ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള നാവ് ഉള്ള സസ്തനി

Ans. തിമിംഗലം


5: ഒട്ടകങ്ങളുടെ മുഴയിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത്

Ans. കൊഴുപ്പ്


6: ആഹാരം കഴുകിയതിനു ശേഷം ഭക്ഷിക്കുന്ന ജന്തു

Ans. റാക്കൂൺ


7: കേരളത്തിലെ കന്നുകാലി വർഗ്ഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത്

Ans. കാട്ടുപോത്ത്


8: പാലിന് പിങ്ക് നിറമുള്ള ജീവി

Ans. യാക്ക്9: താങ്ങുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു വളരുന്ന സസ്യങ്ങൾ 

Ans. ആരോഹികൾ


10: അമോണിയ നേരിട്ട് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന സസ്യം 

Ans. നെല്ല്

Related Posts

Post a Comment