35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Physics Important Questions in Kerala PSC Previous Question Paper


1:വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ ഭാഗം

Ans. ദൃശ്യപ്രകാശം


2: കണ്ണിന് ഏറ്റവും സുഖകരമായ നിറം

Ans. മഞ്ഞ


3: നെയ്യിലെ മായം തിരിച്ചറിയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം

Ans. അൾട്രാവയലറ്റ്


4: ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ പച്ച ഇലയുടെ നിറം

Ans. കറുപ്പ്

5: ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നിറം

Ans. വയലറ്റ്


6: ശബ്ദത്തിന്റെ വായുവിലുള്ള വേഗത

Ans. 340 m/s


7: ശബ്ദത്തിന്റെ പകുതി വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

Ans. സബ്സോണിക്


8: മനുഷ്യ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത

Ans 60-65 db


9: മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ സ്ഥിരത

Ans. 1/10 second


10: ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ അളവ്

Ans. 230 വോൾട്ട്Related Posts

Post a Comment