35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now
Showing posts with the label whatsapp group

Scholarship For SSLC Passed Student with Full A+ or A | Vidyadhan Scholarship 2021

വിദ്യാധൻ സ്‌കോളർഷിഷ്‌ സംബന്ധിച്ച്‌ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രഗല്ഭയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്‌ മെറിറ്റടിസ്ഥാന ത്തിൽ സരോജിനി- ദാമോദരൻ ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകുന…
Post a Comment

Kerala PSC Preliminary Syllabus 10th Level Exam

Kerala PSC make a new decision to make preliminary exam before the main exam. All the job post for 10th level qualifications have this exam. Here we are discussing the syllabus for Ke…
Post a Comment

Join Latest Kerala PSC WhatsApp Group - 2023 June

Here you will get the best Kerala PSC WhatsApp Group Link . You will get The Latest exam notification, PDF, model exam, and quiz. This Group is also for Job Notification WhatsApp groups in Kerala . S…