35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Kerala PSC Preliminary Syllabus 10th Level Exam

Post a Comment
Kerala PSC make a new decision to make preliminary exam before the main exam. All the job post for 10th level qualifications have this exam. Here we are discussing the syllabus for Kerala PSC, so it will help you to study very well. You can join our Kerala PSC prelims WhatsApp group for more notes related to this preliminary exam.

  Join WhatsApp Group >> Click Here

General Knowledge, Current Affairs & Renaissance  in Kerala


>>     ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖല, കലാ സാംസ്കാരിക മേഖല, രാഷ്ട്രീയ,
സാമ്പത്തിക സാഹിത്യ മേഖല, കായിക മേഖല - ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
ഇന്ത്യയിലേയും പ്രത്യകിച്ച്‌ കേരളത്തിലേയും സമകാലീന സംഭവങ്ങള്‍.

>>    ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകള്‍, അതിര്‍ത്തികളും
അതിരുകളും ഈര്‍ജ മേഖലയിലേയും ഗതാഗത വാര്‍ത്താവിനിമയ
മേഖലയിലേയും പുരോഗതി, പ്രധാന വ്യവസായങ്ങള്‍ എന്നിവയെ
സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക അറിവ്‌.

>>    ഇന്ത്യയുടെ സ്വാത്ന്ത്രയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ര്രീയവും സാമൂഹികവും
സാംസ്‌കാരികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നേറ്റങ്ങള്‍, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍,
സ്വാതന്ത്്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളികള്‍ തുടങ്ങിയവ

>>    ഒരു പൌരന്റെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങള്‍, ദേശീയ പതാക, ദേശീയ ഗീതം, ദേശീയ ഗാനം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍, വിവരാവകാശ കമ്മീഷനുകള്‍ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അറിവുകളും

>>   കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍, നദികളും കായലുകളും, വിവിധ
വൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍, വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും ദേശീയോദ്യാനങ്ങളും,
മത്സ്യബന്ധനം, കായികരംഗം തുടങ്ങിയവെക്കുറിച്ചുളള അറിവ്‌.

>>    ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ കേരളത്തിലുണ്ടായ
മുന്നേറ്റങ്ങളും അതിന്‌ പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവരും, കേരളത്തിലെ
സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണവും അയ്യന്‍കാളി, ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍, ശ്രീനാരായണ
ഗുരു, പണ്ഡിറ്റ്‌ കറുപ്പന്‍, വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാട്‌, കുമാരഗുരു, മന്നത്ത്‌ പത്മനാഭന്‍
തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കര്‍ത്താക്കളും

 

Natural Science 


>>   മനുഷ്യശരീരത്തെക്കുറിച്ചുളള പൊതു അറിവ്

>>   ജീവകങ്ങളും അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളും

>>   രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും

>>   ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

>>   കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ, കാര്‍ഷിക വിളകള്‍

>>   വനങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും

>>   പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങളും

Physical Science 


>>   ആറ്റവും ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയും

>>   അയിരുകളും ധാതുക്കളും

>>   മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വര്‍ഗ്ഗീകരണവും

>>   ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും

>>   രസതന്ത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍

>>   ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും

>>   പ്രവൃത്തിയും ഈര്‍ജവും

>>   ഈര്‍ജ്ജവും അതിന്റെ പരിവര്‍ത്തനവും

>>   താപവും ഈഷ്മാവും

>>   പ്രകൃതിയിലെ ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും 3/

>>   ശബ്ദവും പ്രകാശവും

>>   സൌഈരയൂഥവും സവിശേഷതകളും

Simple Arithmetic 


>>   സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും

>>   ലസാഗു, ഉസാഘ

>>
   ഭിന്നസംഖ്യകള്‍

>>   ദശാംശ സംഖ്യകള്‍

>>   വര്‍ഗ്ഗവും വര്‍ഗ്ഗമൂലവും

>>   ശരാശരി

>>   ലാഭവും നഷ്ടവും

>>   സമയവും ദൂരവും

Mental Ability 


>>   ഗണീത ചിഹ്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രിയകള്‍

>>   ശ്രേണികള്‍

>>   സമാനബന്ധങ്ങള്‍

>>   തരംതിരിക്കല്‍

>>   അര്‍ത്ഥവത്തായ രീതിയില്‍ പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം

>>   ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തല്‍

>>   വയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍

>>   സ്ഥാന നിര്‍ണ്ണയം
 
 

Related Posts

Post a Comment