35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Karnataka - Kerala Psc Topic Exam Questions and Answers


1.ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയുടെ  കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

2.‘ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കൃത  ഗ്രാമം’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കർണാടകയിലെ ഗ്രാമം?

3.ചന്ദനനഗരം' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

4."ഇന്ത്യൻ ക്ഷേത്രശില്പകലയുടെ കളിത്തോട്ടിൽ" എന്നറിയപ്പെടുന്ന കർണാടകയിലെ സ്ഥലം ?

5.ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സിന്റെ ആസ്ഥാനം?

6.കന്നട ഭാഷയ്ക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷ പദവി ലഭിച്ച വർഷം ?

7.ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂര്യകാന്തി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം?

8.കർണാടകത്തിലെ പ്രധാന സ്വർണ ഖനികൾ?

9.കൃഷ്ണസാഗർ ഡാം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നദി?


10. കർണാടകയുടെ ആദ്യ ബി.ജെ.പി. മുഖ്യമന്ത്രി ?

11. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി? 

12. അൽമാട്ടി ഡാം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നദി?

13 ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ റേഡിയോ നിലയം സ്ഥാപിച്ചത് ? 

14. കർണാടകയുടെ നിയമസഭാ മന്ദിരം? 

15. ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ജന്മസ്ഥലം ?

16. കർണാടകയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവു ഉയരംകൂടിയ വെള്ളച്ചാട്ടം?

17. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ശിവപ്രതിമ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ?

18.പ്രശസ്തമായ മൂകാംബികാ ദേവി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

19. വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം?

20. ഹംപി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീതീരം?

21. ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നത്?

22. ‘ മൈസൂർ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് ?

23. ദക്ഷിണഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി? 

24. കുടകിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ?

25. കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ?

Related Posts