Kerala PSC Questions | Kerala PSC Repeated Questions - 2

Post a Comment

Please inform us any issue with the questions contact us

1. കേരളത്തിലെ ഏതുവർഷമാണ് അഴിമതി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത്

 • a : 1990 മാർച്ച് 13
 • b : 1991 മാർച്ച് 5
 • c : 1992 മാർച്ച് 6
 • d : 1994 മാർച്ച് 13

2. വോയേജ് ടു ഇന്ത്യ" രചിച്ച പ്രശസ്തനായ സഞ്ചാരി

 • a : അബ്ദുൽ റസാഖ്
 • b : നിക്കോളോ കോണ്ടി
 • c : അത്തനേഷ്യസ് നികേതിന്
 • d : ഫെറോന യൂനിസ്

3. റെയിൽവേ മന്ത്രിയായ ആദ്യ വനിത

 • a : ഇന്ദിരാഗാന്ധി
 • b : മമതാ ബാനർജി
 • c : മീരാകുമാർ
 • d : അംബികാ സോണി

4. കർലാട് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത്

 • a : വയനാട്
 • b : ഇടുക്കി
 • c : തിരുവനന്തപുരം

5. പാലില്‍ സുലഭമായിട്ടുള്ള ജീവകം?

 • a : ജീവകം C
 • b : ജീവകം B1
 • c : ജീവകം A
 • d : ജീവകം E

6. രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം

 • a : മഗ്നീഷ്യം
 • b : ടൈറ്റാനിയം
 • c : ഇറിഡിയം
 • d : മെർക്കുറി

7. കേരളത്തിലെ ജില്ലകളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവയിൽ, ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

 • a : ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി
 • b : കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർ ഉള്ള ജില്ല പാലക്കാട്
 • c : തൊഴിൽരഹിതർ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല വയനാട്

8. കലാമണ്ഡലം ഗോപി ഏത് കലയിലെ ആചാര്യനാണ്?

 • a : ഓട്ടൻതുള്ളൽ
 • b : ഭരതനാട്യം
 • c : കഥകളി
 • d : നാടകം

9. പ്രയോജക ക്രിയയ്ക്ക് ഉദാഹരണമേത് ?

 • a : കളിക്കുക
 • b : ഒളിക്കുക
 • c : തിളയ്ക്കുക
 • d : തീറ്റുക

10. 15. പതിനാലാമത് മന്ത്രിസഭയിലെ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി? [PSC RANK MASTERS]

 • a : കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
 • b : ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ
 • c : ഇ പി ജയരാജൻ
 • d : കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ

Kerala PSC Important GK Questions


11. കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

 • a : വിഴിഞ്ഞം
 • b : നെയ്യാറ്റിൻകര
 • c : കളിയിക്കാവിള
 • d : പാറശ്ശാല

12. go along

 • a : C. Strait forward
 • b : B. agree
 • c : A. appear

13. Irrational fear of crowds (a) Ochlophobia (b) Claustrophobia (c) Sitophobia (d) Astrophobia

 • a : d
 • b : b
 • c : c
 • d : a

14. വൽസ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അക്ഷരം :

 • a : റ്റ
 • b : റ
 • c : ഹ
 • d : ഷ

15. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യുത്കാന്തിക രശ്മികളിൽ ഏറ്റവും തരംഗദൈർഘ്യമുള്ളത്?

 • a : അൾട്രാവയലറ്റ്
 • b : എക്സറേ കിരണങ്ങൾ
 • c : റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ
 • d : ദൃശ്യപ്രകാശം

16. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വില്ലേജ്

 • a : മീനങ്ങാടി
 • b : മാനന്തവാടി
 • c : എടവക
 • d : അമ്പലവയൽ

17. 1914 ൽ സേവാസമിതി എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത്?

 • a : Captain മോഹൻ സിംഗ്
 • b : ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ
 • c : H N ഖുൻസ്രു
 • d : മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ

18. കപാലത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനം

 • a : ഫ്രീനോളജി
 • b : നെഫ്രോളജി
 • c : ഇവയൊന്നുമല്ല
 • d : ക്രാനിയോളജി

19. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരിൽ 2019ലെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ജേതാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്

 • a : മൈക്കിൾക്രെമജൻ
 • b : അഭിജിത് ബാനർജി
 • c : എസ്തേർദഫ്‌ളർ
 • d : പീറ്റർ റാറ്റ്ക്ലിഫ്

20. പട്കായി നിരകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതനിര

 • a : ഹിമാദ്രി
 • b : ആരവല്ലി
 • c : പൂർവാചാൽ

Kerala PSC Important GK Questions


21. മഴമേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങൾ

 • a : സ്ട്രാറ്റസ് മേഘങ്ങൾ
 • b : ക്യുമുലോനിംബസ് മേഘങ്ങൾ
 • c : നിംബസ് മേഘങ്ങൾ

22. Antonym for infernal

 • a : Foolish
 • b : Moral
 • c : Wicked

23. പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പൊതു പരീക്ഷകളിൽ മാർക്ക് ഇളവ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത ഭേദഗതി?

 • a : 82
 • b : 83
 • c : 89
 • d : 90

24. 20. What do they object........?

 • a : Of
 • b : Since
 • c : To
 • d : For

25. 🍒Half the guests failed to----------🍒

 • a : Go after
 • b : Turn up
 • c : Call around

26. 1837 അശോകന്റെ ശാസനങ്ങൾ ആദ്യമായി വായിച്ചത്

 • a : ജോൺ റീഡ്
 • b : ജെയിംസ് പ്രിൻസപ്പ്
 • c : ജെയിംസ് ലോറൻസ്
 • d : എഡ്മണ്ട് ബർഗ്

27. ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ (Kerala PSC Q & A)

 • a : കാനിങ് പ്രഭു
 • b : കഴ്സൺ പ്രഭു
 • c : ഡൽഹൗസി പ്രഭു
 • d : ഹാർഡിഞ്ച് പ്രഭു

28. ഡെൻമാർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായ വർഷം?

 • a : 1602
 • b : 1612
 • c : 1616

29. ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായ വർഷം?

 • a : 1955
 • b : 1925
 • c : 1921
 • d : 1935

30. A teacher who travels from place to place to give instruction

 • a : Peripatetic
 • b : Invigilator
 • c : Poulterer
 • d : Colporteur

Kerala PSC Important GK Questions


31. Horizon of indian education ആരുടെ കൃതിയാണ് ]

 • a : - ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ
 • b : - കെ ആർ നാരായണൻ
 • c : - ഗ്യാനി സെയിൽ സിംഗ്
 • d : - എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം

32. ആൻഡമാനിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപ് ]

 • a : - സൗത്ത് ആൻഡമാൻ
 • b : - Middle ആൻഡമാൻ
 • c : - നോർത്ത് ആൻഡമാൻ
 • d : - ലിറ്റിൽ ആൻഡമാൻ

33. ഗംഗ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം

 • a : 1986 ജനുവരി 14
 • b : 1986 ജനുവരി 26
 • c : 1985 ജനുവരി 12
 • d : 1987 ജനുവരി 16

34. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്ന ആദ്യ പ്രാദേശിക പാർട്ടി?

 • a : DMK
 • b : NCP
 • c : തെലുഗു ദേശം
 • d : മഹാവികാസ് അഘാടി

35. (Q) കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപവൽക്കരിച്ച 10 അംഗ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ആര്..?

 • a : (D) ബൽറാം ഭാർഗവ
 • b : (C) അമിതാഭ് കാന്ത്
 • c : (B) വി കെ പോൾ
 • d : (A) ഹർഷ വർധൻ

36. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വരുന്ന പുതിയ മിസൈൽ പാർക്ക്‌?

 • a : അഗ്നി പ്രസ്ഥ
 • b : മാഗ്നിക്സ്
 • c : വൈക്കിങ്
 • d : ഫ്രഞ്ച് ഗയാന

37. സരസ കവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

 • a : മൂലൂർ പത്മനാഭപ്പണിക്കർ
 • b : കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ

38. Following are few states which were formed in 1956, Spot the odd one

 • a : Kerala
 • b : Himachal Pradesh
 • c : Rajasthan
 • d : Andhra Pradesh

39. ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ കോൺഫ്ലിക്റ് എന്നത് ഏത് ഉപരാഷ്ട്രപതി രചിച്ച പുസ്തകമാണ്

 • a : കൃഷ്ണ കാന്ത്
 • b : വെങ്കയ്യ നായിഡു
 • c : മുഹമ്മദ് ഹമീദ് അൻസാരി

40. He ran ........ full speed. (Kerala PSC Q & A)

 • a : On
 • b : At
 • c : In
 • d : By

Kerala PSC Important GK Questions


41. ഭരണഘടനയുടെ അനുഛേദം 243 മുതൽ 243H വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?

 • a : പഞ്ചായത്തുകൾ
 • b : മുൻസിപ്പാലിറ്റി
 • c : താലൂക്ക്
 • d : ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

42. 🎊 5- ആമത്തെ BIMSTEC ഉച്ചകോടി 2020 വേദി..?

 • a : (D) ബന്ദൂങ്
 • b : (A) കഠ്മണ്ഡു
 • c : (C) ബീജിങ്
 • d : (B) കൊളംബോ

43. കണ്ണുനീർ തുള്ളി ആരുടെ കൃതിയാണ്

 • a : ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
 • b : വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ
 • c : ഓ എൻ വി കുറുപ്പ്
 • d : നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോൻ

44. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ രാജ്യം ]

 • a : - മാലിദ്വീപ്
 • b : - ശ്രീലങ്ക
 • c : Bhutan
 • d : - Myanmar

45. ഉപമാ തൽപുരുഷൻ സമാസത്തിന്( ഉപമിത സമാസം) ഉദാഹരണമേത്

 • a : സുഖ ദുഃഖം
 • b : മുഖകമലം
 • c : നീലമേഘം
 • d : തളിർമേനി

46. ✒️പക്ഷി?

 • a : പക്ഷി
 • b : പക്ഷിനി
 • c : പക്ഷിണി

47. ജോസഫ് 10,000 രൂപ 20% നിരക്കില്‍ കൂട്ടുപലിശ കിട്ടുന്ന ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപിച്ചു. 2 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് ജോസഫിന് തിരിച്ചുകിട്ടും?

 • a : 14000
 • b : 14400
 • c : 13400
 • d : 12000

48. "ഉത്തിഷ്ഠതാ ജാഗ്രതാ പ്രാപ്യവരാന്‍" എന്ന വാചകം ഏത് ഉപനിഷത്തിലേതാണ്?

 • a : മുണ്ഡകോപനിഷത്ത്
 • b : തൈത്തരീയോപനിഷത്ത്
 • c : കഠോപനിഷത്ത്
 • d : ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്

49. ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത്

 • a : 1935
 • b : 1945
 • c : 1835
 • d : 1931

50. കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം

 • a : തിരുവനന്തപുരം
 • b : ബാംഗ്ലൂർ
 • c : ആലുവ
 • d : തൃശൂർ

Kerala PSC Important GK Questions


Related Posts

Post a Comment

ad