35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Important Days In January Kerala PSC Notes

Post a Comment
 • ജനുവരി 1 - ആഗോളകുടുംബദിനം
 • ജനുവരി 1 - ആർമി മെഡിക്കൽ കോർപ്പ്സ് സ്ഥാപക ദിനം
 • ജനുവരി 2-മന്നം ജയന്തി
 • ജനുവരി 3 - ലോക ഹിപ്നോട്ടിസം ദിനം
 • ജനുവരി 7- ഇന്ത്യൻ പത്ര ദിനം.
 • ജനുവരി 9 - ദേശീയ പ്രവാസി ദിനം (പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് )
 • ജനുവരി 10 - ലോകചിരിദിനം
 • ജനുവരി 10 - ലോക ഹിന്ദി ദിനം
 • ജനുവരി 12 - ദേശീയ യുവജനദിനം
 • ജനുവരി 15 - ദേശീയ കരസേനാ ദിനം
 • ജനുവരി 23 - നേതാജി ദിനം (ദേശ് പ്രേം ദിവസ്)
 • ജനുവരി 24 - ദേശീയ ബാലികാ ദിനം
 • ജനുവരി 25 - ദേശീയ വിനോദസഞ്ചാരദിനം
 • ജനുവരി 25 - ദേശീയ സമ്മതിദായക ദിനം
 • ജനുവരി 26 - റിപ്പബ്ലിക് ദിനം
 • ജനുവരി 26 - ലോക കസ്റ്റംസ് ദിനം
 • ജനുവരി 28 - ലോക കുഷ്ഠരോഗനിവാരണ ദിനം (ജനുവരിയിലെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച)
 • ജനുവരി 30 - രക്തസാക്ഷി ദിനം

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment