35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Important Days In July Kerala PSC Notes

Post a Comment

 • ജൂലൈ 1- ദേശീയ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം ( ഡോ. ബി.സി.റോയിയുടെ ജന്മദിനം )
 • ജൂലൈ 1 - ലോകആർക്കിടെക്ചറൽ ദിനം
 • ജൂലൈ 4 - അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം
 • ജൂലൈ 8 - പെരുമൺ ദുരന്ത ദിനം
 • ജൂലൈ 11 - ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനം
 • ജൂലൈ 12 - മലാല ദിനം
 • ജൂലൈ 15 - ലോക യൂത്ത് സ്കിൽസ് ദിനം
 • ജൂലൈ 16 - ദേശീയ സ്കൂൾ സുരക്ഷാ ദിനം
 • ജൂലൈ 18 - നെൽസൺ മണ്ടേല ദിനം
 • ജൂലൈ 26 - കാർഗിൽ വിജയദിനം
 • ജൂലൈ 27 - ഡോ. എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ ചരമദിനം
 • ജൂലൈ 28 - ലോക പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം
 • ജൂലൈ 28 - ലോക ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ദിനം
 • ജൂലൈ 29 - ലോക കടുവാ ദിനം

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment