35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

Important Days In June Kerala PSC Notes

Post a Comment

 • ജൂൺ 1 - ലോക ക്ഷീര ദിനം
 • ജൂൺ 1 - ആഗോള രക്ഷാകർതൃ ദിനം
 • ജൂൺ 3 - ലോക സൈക്കിൾ ദിനം
 • ജൂൺ 4 - ആക്രമണങ്ങൾക്കിരയായ നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം
 • ജൂൺ 5 - ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം
 • ജൂൺ 6 - അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപക ദിനം
 • ജൂൺ 8 - ലോക സമുദ്ര ദിനം
 • ജൂൺ 12-ലോക ബാലവേല വിരുദ്ധ ദിനം
 • ജൂൺ 14 - ലോക രക്തദാന ദിനം
 • ജൂൺ 15 - മുതിർന്നവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ദിനം
 • ജൂൺ 17 - മരുഭൂമി- മരുവൽക്കരണ പ്രതിരോധ ദിനം
 • ജൂൺ 17 - പിതൃദിനം(ജൂണിലെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച)
 • ജൂൺ 18 - ഗോവ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 • ജൂൺ 19 - വായനദിനം
 • ജൂൺ 20 - ലോക അഭയാർത്ഥി ദിനം
 • ജൂൺ 21 - അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം
 • ജൂൺ 21 - ലോക സംഗീതദിനം
 • ജൂൺ 23 - യു.എൻ പബ്ലിക് സർവീസ് ദിനം
 • ജൂൺ 23 - ലോക വിധവാ ദിനം
 • ജൂൺ 23 - അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് ദിനം
 • ജൂൺ 25 - യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ചാർട്ടർ സൈനിംഗ് ദിനം
 • ജൂൺ 26 - അടിയന്തരാവസ്ഥ വിരുദ്ധദിനം
 • ജൂൺ 26 - ലോക ലഹരിവിരുദ്ധദിനം
 • ജൂൺ 26 - പൾസ് പോളിയോ വാക്സിനേഷൻ ദിനം
 • ജൂൺ 28 - ലോക ദാരിദ്ര്യദിനം
 • ജൂൺ 29 - ദേശീയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിനം

Related Posts

There is no other posts in this category.

Post a Comment