35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now
Showing posts with the label Topic in Malayalam

Chemistry 2 - Kerala Psc Topic Exam Questions And Answers

1.ലോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം? 2. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ ലോഹം? 3. ലോഹങ്ങളുടെ ചാലകത നിശ്ചയിക്കുന്ന ഘടകം? 4. ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹ സംയുക്തങ്ങളാണ്? 5. അയിരിലെ മാലിന്…
Post a Comment

Chemistry 1 - Kerala Psc Topic Exam Questions And Answers

1. ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത്? 2. ‘ആറ്റം' എന്ന പദം ആദ്യമായി നിർദേശിച്ചത്? 3. ആറ്റം മാതൃക ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്? 4. ആറ്റത്തിന്റെ സൗരയൂഥ മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത്? 5. ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രഭാ…
Post a Comment

ഓസ്കാർ 2020 - PSC ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ

പാരസൈറ്റ് മികച്ച ചിത്രം റെനെ സെൽവെഗർ മികച്ച നടി- ചിത്രം ജൂഡി യോക്വീൻ ഫീനിക്സ്  മികച്ച നടൻ - ചിത്രം ജോക്കർ ബോങ് ജൂ ഹോ മികച്ച സംവിധായകൻ- ചിത്രം പാരസൈറ്റ് മികച്ച സംഗീതം : ജോക്കർ പാരസൈറ്റിന…
Post a Comment

ഗാന്ധിജിയുടെ സത്യാന്വേഷണം - നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ആത്മകഥകളിൽ ഒന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇത് എഴുതി തുടങ്ങിയത് 1922 മഹാരാഷ്ട്രയിലെ യർവാദാ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വച്ചാണ്. മറ്റു രാഷ്ട്രീ…
Post a Comment

LDC Previous Question Paper Download - Free Ebook

Here you will get previous question paper for kerala psc exam . In this time here included ldc previous question . if you want more pdf please follow our page . Here you will get all Kerala Psc Pr…