35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now
Showing posts with the label psc important questions

Kerala PSC Important Question and Answer

1. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദ്രവ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ - പ്ലാസ്മ  2. ഊർജ്ജം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്- ജൂൾ 3. ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് - ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ 4. പ്രകാശ…
Post a Comment

Kerala PSC Preliminary Syllabus 10th Level Exam

Kerala PSC make a new decision to make preliminary exam before the main exam. All the job post for 10th level qualifications have this exam. Here we are discussing the syllabus for Ke…
Post a Comment

Information Technology - Important Questions and Answers [ Part - 2]

Information Technology - Important Questions and Answers Information Technology - Important Questions and Answers For Kerala PSC exam. This will help you  to get rank 26.Where was India’s first comp…
Post a Comment

Jharkhand - Kerala Psc Topic Exam Questions And Answers

ഇന്ത്യയുടെ കൽക്കരി നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം? നാഷണൽ കോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം? വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം? ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിക്കൽ നിർമ്മാണശാല സംസ്ഥാ…
Post a Comment

Chathiskhand - Kerala Psc Topic Exam Questions And Answers

1. ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട നദി? 2. മധ്യപ്രദേശിനെ വിഭജിച്ച് രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനം ? 3. 'ഷിയോനാഥ്’ ഏതു നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ്? 4. ബാൽകോ (ഭാരത അലൂമിനിയം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്) സ്ഥിതി …
Post a Comment

Goa - Kerala Psc Topic Exam Questions and Answers

1. പോർച്ചുഗീസുകാർ ബീജാപൂർ സുൽത്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഗോവയുടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത വർഷം?   2. ഗോവ ഏത് ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിലാണ് ?   3.ഗോവയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണം?   4.വാസ്കോഡ ഗാമ പട്ടണം സ്ഥ…
Post a Comment

Gujarat- Kerala Psc Topic Exam Questions and Answers

1. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ തുറമുഖം?   2. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രം? 3.ധവള വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ?  4.ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ഇന്ത്യയിലെ ഏക വ…
Post a Comment

Karnataka - Kerala Psc Topic Exam Questions and Answers

1.ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയുടെ  കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? 2.‘ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കൃത  ഗ്രാമം’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കർണാടകയിലെ ഗ്രാമം? 3.ചന്ദനനഗരം' എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? 4."ഇന്ത്യൻ ക്ഷേത്രശില്പക…