35000+ ചോദ്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയത്

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യ നോട്ടുകൾ

സിലബസ് അനുസരിച്ച തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ഡൗണോലോഡ് ചെയ്യാം

Download Now
കേരള PSC പരീക്ഷകൾ ഇനി മൊബൈൽഫോണിൽ കൊടുക്കാം

കേരള PSC പരീക്ഷകൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക

Download Now

ദേശീയോദ്യാനം | National Park important Question And Answers

1. കാസിരംഗ കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? Ans. ആസ്സാം 2. വേടൻ തങ്ങല്‍ പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? Ans. തമിഴ് നാട് 3. സലിം അലി പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന …
Post a Comment

Kerala PSC Model Exam | Free Mock Test 35

12000 രൂപയ്ക്ക് 12% സാധാരണ പലിശ നിരക്കില്‍ 3 വര്‍ഷത്തെ പലിശയെത്ര? 1,440 4,320 3,240 3,600 1/50 ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷി…
Post a Comment

കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം | Tiger Reserve in India GK Questions

1. ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കമാന അണക്കെട്? Ans. ഇടുക്കി 2. സിംലിപ്പാൽ കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? Ans. ഒറീസ്സ 3. ബുക്സ കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? …
Post a Comment

Kerala PSC Model Exam | Free Mock Test 34

മലബാറിൽ കൊല്ലം അറിയപ്പെടുന്നത്? തെൻ വഞ്ചി കുരകേനി പന്തലായനി No Option Given 1/50 ശുദ്ധ രക്തം വഹിക്കുന്നത് ധമനി പൾമണറി ധമനി സ…
Post a Comment

Kerala PSC Model Exam | Free Mock Test 33

പുനലൂർ തൂക്കുപാലം നിർമിച്ചതെന്ന് 1875 1787 1876 1877 1/50 ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈബർ ലോസ്‌ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് അഹമ്മദ…
Post a Comment

Important Days In December Kerala PSC Notes

ഡിസംബർ 1 - ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം ഡിസംബർ 2 - ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം ഡിസംബർ 2 - അടിമത്ത നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം ഡിസംബർ 2 - മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ദിനം ഡിസംബർ 3 - ഭോപ്പാൽ ദുരന്ത ദിനം ഡിസംബർ 3 -ലോക വികലാംഗദിനം ഡ…
Post a Comment